Nessebars historia

Nessebar har en rik och välbevarad historia. Under historiens gång har staden förlorat en tredjedel av sin yta till havet. Under vattnet, 80 meter från kusten kan man fortfarande se resterna av försvarsmuren.

Numera är bara västra delen av muren bevarad. Den skyddade Nessebar mot angrepp från fastlandet. Halvön som Nessebar ligger på var befolkad redan för tretusen år sedan. De antika thrakerna kallade den för Melsambria som på deras språk betyder ungefär Melsas stad. Melsa var den legendariske grundaren av bosättningen. Melsambria hade två hamnar. En i norr och en i söder. Man kan fortfarande hitta lämningar av antika skepp under vattnet vid de söndervittrade ruinerna av hamnarna.

I slutet av det sjätte århundradet före Kristus grundades den första grekiska kolonin. De byggde både tempel och teatrar i det forntida Nessebar. Bosättningen utvecklades till en grekisk stad med dess styrelseskick och kultur.

Varven byggde skepp och metallhantverket utvecklades. Det forntida Nessebar började prägla sina egna mynt runt fyrahundra f.Kr.

Staden nådde sin topp under tre- och tvåhundratalet f.Kr. De hade livliga handelsförbindelser med städerna runt Svarta Havet och även med städerna runt Medelhavet. De många fynden från den här perioden kan ses och beundras på Nessebars Arkeologiska museum.

År 72 f.Kr besegrades staden av den romerska armen. Efter en kort period av ockupation blev staden, som nu kallades Mesambria, en del av det romerska imperiet. De fortsatte prägla sina egna mynt av brons och bedriva handel med kuststäderna. Den höga kulturella nivån märks på marmorstatyer, inskriptioner och bronstatyn av Kejsar Claudius.

När Konstantinopel blev huvudstad i det Östromerska riket och kristendomen blev offeciell religion byggdes Basilikan, den första kyrkan i Nessebar. Försvarsmuren reparerades och ett nytt vattenförsörjnings system försåg invånarna med vatten.

Under Bulgariens första år nämndes Mesambria ofta i medeltida skrifter som en korsväg mellan Bulgarien och Bysans. Till exempel besökte kejsar Konstantin dåtida Nessebar för att kurera sin gikt i badhusen.
År 812 besegrade Khan Kroum staden och den blev en del av det bulgariska riket. Under tolv- och trettonhundratalet byggdes kyrkorna St Stefans kyrka och Johannes Döparens kyrka. De blev förebilder för senare kyrkor som byggdes i Nessebar.

Staden nådde en ny topp under regimen av Tsar Ivan Alexander. Nu byggdes bla Pantokratorkyrkan och St John. Enligt legenden hade Nessebar 40 kyrkor under Tsar Ivans Alexanders välde.

År 1366 blev staden befriad av greve Amedei och blev senare införlivad i Bysans. Redan efter trettio år blev staden erövrad av Ottomanska riket(nuvarande Turkiet). År 1453 föll även huvudstaden Konstantinopel.

Under fem århundraden av ottomanskt styre fortsatte ekonomin att utvecklas, kyrkor byggdes och ikoner målades. Nessebars hamn var länge ett viktigt import- och exportcentrum för handeln i Svarta havet.

Under 1900-talet har Nessebars betydelse som handelsstad krymt. Numera lever befolkningen på jordbruk och fiske. År 1983 kom Nessebar med på UNESCOs världsarvlista. P.g.a sin välbevarade byggnader och antika stadsbild har staden nu också blivit ett stort turistmål.

Vi rekommenderar
När du tröttnat på Bulgarien och allt vad detta land har att erbjuda så vill vi rekommendera ett besök,Riga i Lettland och den härliga och livliga staden Helsingfors i Finland.